GERUNDIJUM logo
Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Уџбеници 1.-4. разреда средњих школа | Додатна наставна литература | Остала издања | Преузимање ценовника

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
11151401 Зорана Опачић
Кућа у Чаробној шуми
Читанка за први разред основне школе -НОВО-
810 891
11151311 Љиљана Новковић
Биљана Поповић
Баш је леп наш нови свет
Буквар за први разред основне школе Први део – штампана слова -НОВО-
740 814
11151321 Љиљана Новковић
Биљана Поповић
Баш је леп наш нови свет
Буквар за први разред основне школе Други део – писана слова -НОВО-
740 814
11111311 Синиша Јешић
Јасна Благојевић
Ивана Милосављевић
Математика за први разред основне школе
Први део -НОВО-
850 935
11111321 Синиша Јешић
Јасна Благојевић
Ивана Милосављевић
Математика за први разред основне школе
Други део -НОВО-
850 935
11121101 Б. Поповић
И. Цмиљановић Косовац
СВЕТ ОКО НАС за 1. разред основне школе
- НОВО -
800 880
11123101 Б. Поповић
И. Цмиљановић Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА СВЕТ ОКО НАС за 1. разред основне школе - НОВО -
630 693
11181101 Љ. Новковић
Б. Поповић
ЛИКОВНА КУЛТУРА за 1. разред основне школе
- НОВО -
770 847
11191101 Мирослава Петров
Милош Петров
Музичка култура
за 1. разред основне школе - НОВО -
800 880
11151201 С. Ћивша
В. Ђурашковић
С. Дробњак
ЧИТАНКА
за 1. разред основне школе
810 891
11151101 С. Милошевић Јешић
БУКВАР
за 1. разред основне школе
740 814
11153101 С. Милошевић Јешић
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР
за 1. разред основне школе
740 814
11111201 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
МАТЕМАТИКА
за 1. разред основне школе
850 935
11113201 С. Јешић
Д. Мишић
Г. Миленковић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 1. разред основне школе
850 935
11211201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 2. разред основне школе
850 935
11213201 С. Јешић
И. Цмиљановић Косовац
Ј. Благојевић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 2. разред основне школе
850 935
11221101 И. Ц. Косовац
Б. Поповић
СВЕТ ОКО НАС
за 2. разред основне школе
800 880
11223101 И. Ц. Косовац
Б. Поповић
РАДНА СВЕСКА ЗА СВЕТ ОКО НАС
за 2. разред основне школе
680 748
11281101 Б. Поповић
Љ. Новковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 2. разред основне школе
770 847
11421201 И. Ц. Косовац
Б. Поповић
ПРИРОДА И ДРУШТВО
за 4. разред основне школе
850 935
11423201 И. Ц. Косовац
Б. Поповић
Радни листови за природу и друштво
за 4. разред основне школе
720 792
11481101 Б. Поповић
Љ. Новаковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 4. разред основне школе
770 847
11321201 Б. Поповић
И. Ц. Косовац
ПРИРОДА И ДРУШТВО
за 3. разред основне школе
850 935
11323201 Б. Поповић
И. Ц. Косовац
Радни листови за природу и друштво
за 3. разред основне школе
720 792
11381101 Љ. Новаковић
Б. Поповић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 3. разред основне школе
770 847