GERUNDIJUM logo
О нама
Герундијум доо
Герундијум је домаћа издавачка кућа која је почела са радом 11. новембра 2008. године. Основна пажња у Герундијуму усмерена је на уџбенике и додатну уџбеничку литературу.

Герундијум је међу првима добио лиценцу за издавање уџбеника. Сада Герундијум има лиценцу типа А – за издавање уџбеника за све области и све нивое образовања.

У почетку је уџбеничка делатност у Герундијуму била усмерена на уџбенике и додатну уџбеничку литературу за предмете из природно-математичке области образовања.
Први наши уџбеници су били уџбеници и збирке задатака за предмет Математика од 5. до 8. разреда основне школе. Потом долазе уџбеници за Природу и друштво, Хемију, Биологију, Математику у млађим разредима основне школе, Свет око нас...

Аутори Герундијума су професори Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду, искусни методичари и стручњаци из области образовања, колеге наставници и учитељи које предају у школама. Можемо рећи да су и наставници и учитељи који користе Герундијумове уџбенике наши сарадници, јер нам својим сугестијама дају идеје за даљи развој уџбеничке литературе и усмеравају правце нашег даљег рада.

Основне карактеристике наших уџбеника су потпуна усклађеност са наставним програмима, како садржајем тако и начинима реализације. Правилно су дидактичко-методски обликовани, опремљени су модерно и прате савремене трендове у начинима излагања наставних садржаја.

Герундијумови уџбеници омогућавају ученицима да самостално савладају наставне садржаје, а наши радни материјали, збирке задатака и радни листови, конципирани су тако да ученик може да провери своја знања у складу са правилницима о стандардима знања. Уџбеници подржавају концептулани приступ настави и подстичу развој критичког и аналитичког мишљења ученика. Одговарају узрасним и психофизичким способностима ученика.

Верујемо да ће наставници у нашим уџбеницима препознати стил који одговара њиховом наставничком сензибилитету и да ће наши уџбеници задовољити наставне потребе.