GERUNDIJUM logo
 Sertifikat za najuspenisju kompaniju
Вести
Уџбеници у складу са новим Програмом наставе и учења

Уџбеници oбухватају све садржаје прописане новим програмом наставе и учења. Писани су тако да ученицима омогуће остваривање прописаних исхода и да их усмере на даљи рад у стицању нових знања.
Вама, који изводите наставу, дају се смернице за добро вођење и организацију часа, као и идеје за различите облике рада и организацију активности на часу.
Поред штампаних уџбеника, припремили смо електронске додатке и дигиталне уџбенике.
Дигитални уџбеници омогућују ученицима да своја знања употпуне како да уче на савремен и интересантан начин, у духу времена у коме живе.

Каталог уџбеника за 5, 6, 7. и 8. разред основне школе

Каталог уџбеника за 1, 2, 3. и 4. разред основне школе